Home

George de GrootWelkom op de Internet site van Infosys Interim Management te Hilversum, een onderneming welke zich richt op Interim management activiteiten bij grote ondernemingen en dan overwegend  in de financiële sector (Banken) of  in de Informatie Technologie sector.

Deze interim activiteiten kunnen betrekking hebben op  zowel lijn management of op programma – , projectmanagement activiteiten waarbij ik me meestal op de scheidslijn tussen Business en Informatie Technologie beweeg.

Mijn belangrijkste drijfveer is:   Gezamenlijk LEVEREN conform gemaakte afspraken ten aanzien van scope, tijdslijnen , kwaliteit en budget.  Hierbij ook ruimte krijgen/nemen om op basis van ervaringen te leren en te verbeteren om daarna de focus weer te leggen op nieuwe doelen in de toekomst.

Ik beoog met mijn zeer persoonlijke inzet en aanpak een zeer goed resultaat neer te zetten bij mijn opdrachtgevers.

George de Groot

eigenaar